Algemene voorwaarden

Kleine lettertjes houden we niet zo van, maar voorwaarden hebben we wel. Gewoon simpel en duidelijk.

Algemene voorwaarden

Je hebt besloten om bij Rijschool Boyd Huigsloot je rijbewijs te gaan halen, om je rijopleiding optimaal te laten verlopen vragen we aandacht voor de onderstaande voorwaarden.

  1. Rijschool Boyd huidsloot hanteert de regels zoals omschreven in de Algemene voorwaarden behorende bij de BOVAG Lesovereenkomst van Bovag afdeling verkeersopleidingen.
  2. De rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor het niet naar waarheid invullen van je Eigen Verklaring (elf vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid).
  3. Bij het niet tijdig afzeggen van de rijles (minimaal 24 uur) ook als je ziek bent dient de leerling de volledige lesprijs te voldoen. Er zijn geen extra kosten als het de rijschool lukt je rijles in dezelfde week te verplaatsen.
  4. Voor de aanvraag van het theorie-examen, tussentijdse toets of praktijkexamen dient de cursist de rijschool te machtigen, via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.
  5. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het tijdig halen van zijn/haar theoriecertificaat.
  6. Rijlessen, toetsen en praktijkexamens die geen doorgang kunnen vinden doordat de kandidaat niet in het bezit is van een geldig theoriecertificaat kunnen niet verhaald worden op de rijschool.
  7. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste stukken die bij het praktijkexamen c.q. de tussentijdse toets benodigd zijn.
  8. Rijlessen waarbij de kandidaat onder invloed is van drank of (soft)drugs gaan op kosten van de kandidaat niet door.