Rijscholen kunnen de gezondheidsverklaring vanaf dat moment niet meer namens hun leerlingen inleveren bij het CBR. Volgens het CBR komt het nu nog te vaak voor dat de Eigen Verklaring niet juist wordt ingevuld, waardoor veel kandidaten na het rijexamen alsnog een medisch onderzoek moeten ondergaan.

Vorig jaar kwam het tweeduizend keer voor dat een kandidaat na het examen alsnog een medisch onderzoek moest ondergaan, meldt het CBR. De examinator kreeg dan tijdens het examen het vermoeden dat de kandidaat niet voldeed aan de wettelijke eisen van geschiktheid. Het CBR stelt dat dit probleem zich 50 procent minder voordoet als een kandidaat zélf zijn gezondheidsverklaring indient.

 

Alle vragen ‘nee’

Om te kunnen beoordelen of een bestuurder geestelijk en lichamelijk in staat is om te rijden, stelt het CBR de kandidaat een aantal vragen over de gezondheid via het formulier Eigen Verklaring. In het verleden was het gebruikelijk dat een examenkandidaat zelf een papieren Eigen Verklaring opstuurde. Nadat het CBR akkoord was, kon de opleider een rijexamen voor de leerling reserveren.

Met de komst van het online examenreserveringssysteem TOP internet voor rijscholen veranderde dat voor kandidaten die alle vragen op de gezondheidsverklaring met ‘nee’ konden beantwoorden. Vanwege het gebruiksgemak kon de opleider voor deze kandidaten een digitale gezondheidsverklaring verzenden en meteen een examen reserveren. Deze gezondheidsverklaring werd vervolgens geprint en voor het examen bij de examinator getekend door de kandidaat.

 

Melding na examen

Deze werkwijze heeft volgens het CBR nog te vaak tot gevolg dat een kandidaat na het examen alsnog een medisch onderzoek moet ondergaan. “Het voorkómen van een ‘melding na examen’ draagt bij aan een ongestoord examentraject. Een geslaagde kandidaat hoeft dan niet te wachten op een medisch onderzoek voordat hij het rijbewijs kan aanvragen bij zijn gemeente. En bij een gezakte kandidaat kan de opleider meteen een herexamen plannen en de vervolglessen hierop afstemmen.”

De boodschap van het CBR aan de examenkandidaten is dus dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheidsgegevens. “Het is dan ook belangrijk dat je zélf je gezondheidsverklaring voor het rijexamen invult. Zo denk je bewust na over de vragen over je gezondheid.” Sinds 2013 is het voor de kandidaten mogelijk zelf een gezondheidsverklaring in te dienen via Mijn CBR. Van de mensen die een gezondheidsverklaring moeten indienen, maakt inmiddels 22 procent gebruik van deze optie.

 

Flyers voor leerlingen

De rij-opleiders zijn dinsdagochtend via de mail geïnformeerd over dit besluit; de examenkandidaten worden na de zomer op de hoogte gesteld. Dat gebeurt aan de hand van een bericht op de website, via de uitslagemail van het theorie-examen, een animatiefilmpje en via social media. Daarnaast komt er een flyer die de rijscholen aan hun leerlingen kunnen geven.